โปรโมชั่น Revo Smart Cab บัตรชมพู

ข้อเสนอพิเศษ Hilux Revo สำหรับผู้ถือบัตรชมพู หรือ บัตร หัว 0 หรือ หัว 6
ออกรีโว่ป้ายแดงได้ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันชาวไทย

  • เพียงมีอาชีพชัดเจน
  • เอกสารรายได้ชัดเจน
  • ดาวน์ 25% ขึ้นไป

    หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-999-888

*หมายเหตุ : สำหรับ Revo Z Edition และ Revo Prerunner รุ่น Smart Cab*