❤️โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ ขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับ T-MEx โปรแกรมสะสมแต้มแลกความสุขได้ไม่สิ้นสุดให้กับลูกค้าโตโยต้าทุกท่าน อาทิเช่น?
✅ ส่วนลดค่าอะไหล์และบริการ
✅ เพย์พ้อยท์ by บุญเติม
✅ สิทธิประโยชน์จากร้านค้า/สถานประกอบการ
✅ เพย์พ้อยท์ by TLT
✅ ส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งแท้จากโตโยต้า
✅ ของที่ระลึก จาก T-MEx
✅ ส่วนลดสินค้าและบริการจากโตโยต้า
✅ สิทธิพิเศษอื่นๆของสมาชิก
.
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและการสมัครสมาชิกได้ที่โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ทั้ง 3 สาขา
_______________________
สำนักงานใหญ่ ? โทร. 053 999 888
สาขาสันทราย ? โทร. 053 999 666
สาขาลำพูน ? โทร. 052 030 999
Inbox Facebook : m.me/toyotanakornping.cm
Line@ : @toyotanakornping
หรือ http://line.me/ti/p/%40ufc4047n
_______________________
#โตโยต้านครพิงค์ #ศูนย์บริการมาตรฐาน
#TMEx #สะสมแต้ม

*เงื่อนไขการสะสมแต้ม
1. แต้มจะถูกคำนวณและสะสมให้กับรถทุกคันที่นำรถมารับบริการและมีค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บริการโตโยต้าโดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยลูกค้าสามารถจะนำแต้มสะสมดังกล่าวไปใช้ได้ หลังจากที่ลงทะเบียนตามขั้นตอนที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
2. แต้มสะสมจะคำนวณให้กับรถที่มีค่าใช้จ่ายจากการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่บริษัทฯกำหนดไว้เท่านั้น โดยไม่รวมการซื้ออะไหล่หรืออุปกรณ์ตกแต่งที่หน้าเคาน์เตอร์บริการ, งานเคลมการรับประกัน, งานซ่อมภายในของผู้แทนจำหน่าย และอื่นๆ
3. แต้มสะสมไม่มีวันหมดอายุ เว้นแต่กรณีบริษัทฯจะทำการยุติโปรแกรมสะสมแต้มดังกล่าว โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม

*เงื่อนไขการลงทะเบียน
1. การลงทะเบียนจะต้องเป็นชื่อบุคคลธรรมดาเท่านั้น
2. กรณีลูกค้านิติบุคคล หรือในนามบริษัท ต้องไม่ได้จัดจำหน่ายโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด หรือเป็นลูกค้ารายใหญ่ สามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทได้ที่ T-MEx Call Center 0-2305-6777 ทั้งนี้ ลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทสามารถสมัครสมาชิกได้ผ่าน T-MEx Call Center และจัดส่งสำเนาภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) พร้อมมอบอำนาจในการระบุผู้รับสิทธิ์
3. ในกรณีที่ชื่อของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงกับชื่อของเจ้าของรถตัวตามสมุดคู่มือจดทะเบียน ระบบจะยึดถือเอาชื่อของเจ้าของรถที่ปรากฎในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์เป็นผู้มีสิทธิ์ในแต้มสะสม ดังนั้นในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ สิทธิ์ของแต้มจะตกอยู่กับผู้ที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นเจ้าของรถตามที่ปรากฎในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
4. กรณีที่รถหมายเลขตัวถังนั้นๆเคยมีผู้ลงทะเบียนอยู่ก่อนแล้ว และมีผู้ประสงค์ที่จะทำการลงทะเบียนโดยใช้หมายเลขตัวถังนั้นเพื่อเข้าร่วมโปรแกรม ผู้ที่จะลงทะเบียนได้จะต้องเป็นเจ้าของรถคนใหม่ซึ่งจะต้องแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ โดยทำการส่งหลักฐานอันได้แก่ สำเนาคู่มือสมุดจดทะเบียนรถยนต์ที่มีชื่อของตนเองให้กับ T-MEX Call Center โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ตรวจสอบและลงทะเบียนให้
5. รถยนต์โตโยต้าที่ไม่ได้จำหน่ายจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย หรือ ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้
6. การพิจารณาอนุมัติ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรมนั้นเป็นสิทธิเด็ดขาดของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ คือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์และผลิตภัณฑ์โตโยต้าในจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินธุรกิจครบวงจร ทั้งด้านจำหน่ายรถใหม่ ศูนย์บริการหลังการขาย จำหน่ายอะไหล่ และศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง

 

Category:

Archives