?โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ?ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา “Campus Challenge 2019”
.
“ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีลดอุบัติเหตุในสถานศึกษาให้เป็นศูนย์”
.
? ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,500,000 บาท พร้อมเที่ยวญี่ปุ่นฟรียกทีม?? และยังได้มีโอกาสฝึกงานกับโตโยต้า?
.
คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร
เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษา
▶️ ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีชั้นปี ที่ 1-3 หรือเทียบเท่า)
▶️ ระดับอาชีวศึกษา (ปวส. ชั้นปี ที่ 1-2)
สมาชิกในทีม จำนวนตั้งแต่ 2 -4 คน
(ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา แต่ต้องมาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน)
แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของ
สมาชิกในทีม
(อาจารย์ 1 ท่าน สามารถลงนามรับรองเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้ ทีมที่เข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีม)
ผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์แผนงานขึ้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงจากของ
ผู้อื่น
.
?ช่องทางการสมัคร
? สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.toyota.co.th/campuschallenge2019
? สมัครที่โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ทั้ง 3 สาขา
? สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 กันยายน 2562
.
❤️ เราให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ จากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นโครงการต้นแบบในการลดอุบัติเหตุทางถนนของสถานศึกษาอย่างยั่งยืน
_______________________
สำนักงานใหญ่ ? โทร. 053 999 888
สาขาสันทราย ? โทร. 053 999 666
สาขาลำพูน ? โทร. 052 030 999
Inbox Facebook : m.me/toyotanakornping.cm
Line@ : @toyotanakornping
หรือ http://line.me/ti/p/%40ufc4047n
#โตโยต้านครพิงค์ #ศูนย์บริการมาตรฐาน #Toyota #CampusChallenge2019
._______________________
Category:

Archives