• โตโยต้า นครพิงค์ เชียงใหม่ | Toyota Nakornping Chiangmai

No products in the cart.

อัพเดตล่าสุด 22 กุมภาพันธ์ 2566

HR Sales MNG

ผู้จัดการฝ่ายขาย (1 อัตรา)

รายละเอียดงาน 

 • มีประสบการณ์ในการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆมาก่อน หากมีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานขายหรืองานบริการ
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีความซื่อสัตย์อดทน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง23-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความอดทนสู้งาน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
 • มีความกระตือรือร้นและใส่ใจในรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ช่องทางการสมัคร

สมัครด้วยตัวเอง : บริษัทโตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ส่งใบสมัครมาที่อีเมลล์ : nakornping.toyota@gmail.com

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053 999 888

สวัสดิการ : ค่าคอมมิชชั่น, ค่าอาหารกลางวัน, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสังคม, ค่ารักษาพยาบาล

HR Sales

ที่ปรึกษาการขาย (หลายอัตรา)

รายละเอียดงาน 

 • มีประสบการณ์ในการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆมาก่อน หากมีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานขายหรืองานบริการ
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีประสบการณ์การขายออนไลน์
 • มีความซื่อสัตย์อดทน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง23-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความอดทนสู้งาน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
 • มีความกระตือรือร้นและใส่ใจในรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ช่องทางการสมัคร

สมัครด้วยตัวเอง : บริษัทโตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ส่งใบสมัครมาที่อีเมลล์ : nakornping.toyota@gmail.com

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053 999 888

สวัสดิการ : ค่าคอมมิชชั่น, ค่าอาหารกลางวัน, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสังคม, ค่ารักษาพยาบาล

HR พนักงานล้างรถ

พนักงานล้างรถ สาขาสำนักงานใหญ่/สันทราย

รายละเอียดงาน 

 • มีความรู้เรื่องการถนอม/ดูแลผิวตัวถังรถยนต์
 • มีพื้นฐาน
 • มีใจรักการบริการ
 • มีประสบการณ์ในการล้างรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง23-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความอดทนสู้งาน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
 • มีความกระตือรือร้นและใส่ใจในรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ช่องทางการสมัคร

สมัครด้วยตัวเอง : บริษัทโตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ส่งใบสมัครมาที่อีเมลล์ : nakornping.toyota@gmail.com

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053 999 888

สวัสดิการ : ค่าอาหารกลางวัน, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสังคม, ค่ารักษาพยาบาล

HR Digital MKT

Digital Marketing ประจำสำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน 

 • วางแผน ซื้อ พัฒนา โฆษณาในช่องทาง Online เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแคมเปญที่ตั้งไว้ประจำเดือน (Facebook Ads, Tiktok, Google Ads, Youtube Ads, Line Ads etc.)
 • ตรวจสอบ และ เฝ้าติดตามโฆษณาจาก Facebook Ads, Google Ads, Youtube Ads และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วิเคราะห์ และ สรุปประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา เพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพของกิจกรรมทางการตลาด
 • ทำงานร่วมกับ Content Creator, Graphic Design, Video Content Team และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อผลิต Sale Content ที่มีประสิทธิภาพตรงกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน
 • ออกแบบภาพ และ ตัดต่อVDO ได้ด้วยตนเอง เพื่อใช้ในการทำ Ads โฆษณาของบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • หากมีใบรับรองจาก Facebook หรือ Google Certifed จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์งานเชิงกลยุทธ์ เป็นเหตุผล และ สามารถสรุปข้อมูลเชิงตัวเลขได้
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และ ทำงานในวันหยุดได้
 • สามารถจัดการงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้ดี มีทัศนคติเชิงบวก ทำงานภายใต้แรงดดัน และ ทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ และ ตัดต่อ VDO รวมถึงมีความเข้าใจในภาษาอังกฤษได้ดี

ช่องทางการสมัคร

สมัครด้วยตัวเอง : บริษัทโตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ส่งใบสมัครมาที่อีเมลล์ : nakornping.toyota@gmail.com

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053 999 888

สวัสดิการ : ค่าอาหารกลางวัน, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสังคม, ค่ารักษาพยาบาล

HR HR

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล(ประจำสำนักงานใหญ่)

รายละเอียดงาน 

 • ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ และเอกสารพนักงานภายในบริษัท
 • คัดสรรบุคคลากร ที่ตรงกับความต้องการของบริษัท
 • จัดหาการอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลากรของบริษัทตามนโยบายที่ได้รับ
 • ประเมินผลงาน และให้รางวัลแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานได้ดีตามนโยบายบริษัท
 • วางแผนสืบทอด/ความก้าวหน้าทางอาชีพ
 • ดำเนินการตามแรงงานสัมพันธ์ ภายใต้ระเบียบวินัยและกฎหมายแรงงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 23-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความอดทนสู้งาน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
 • มีความกระตือรือร้นและใส่ใจในรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ขยันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับตัวตลอดเวลา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จะได้รับพิจารณา เพิ่มเติม
 • เข้าอกเข้าใจผู้อื่น

ช่องทางการสมัคร

สมัครด้วยตัวเอง : บริษัทโตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ส่งใบสมัครมาที่อีเมลล์ : nakornping.toyota@gmail.com

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053 999 888

สวัสดิการ : ค่าอาหารกลางวัน, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสังคม, ค่ารักษาพยาบาล

HR ช่างซ่อมตัวถัง

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล(ประจำสำนักงานใหญ่)

รายละเอียดงาน 

 • ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ และเอกสารพนักงานภายในบริษัท
 • คัดสรรบุคคลากร ที่ตรงกับความต้องการของบริษัท
 • จัดหาการอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลากรของบริษัทตามนโยบายที่ได้รับ
 • ประเมินผลงาน และให้รางวัลแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานได้ดีตามนโยบายบริษัท
 • วางแผนสืบทอด/ความก้าวหน้าทางอาชีพ
 • ดำเนินการตามแรงงานสัมพันธ์ ภายใต้ระเบียบวินัยและกฎหมายแรงงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • ป.ว.ซ. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาช่าง)
 • มีความรู้เรื่องงานซ่อมตัวถังและสี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

ช่องทางการสมัคร

สมัครด้วยตัวเอง : บริษัทโตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ส่งใบสมัครมาที่อีเมลล์ : nakornping.toyota@gmail.com

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053 999 888

สวัสดิการ : ค่าอาหารกลางวัน, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสังคม, ค่ารักษาพยาบาล