อัพเดตล่าสุด 14 กันยายน 2564

ที่ปรึกษาการขาย(หลายอัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร
✅มีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

✅สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตใบขับขี่

✅มีใจรักงานขาย งานบริการ

✅มีความซื่อสัตย์ อดทน

สวัสดิการ : ค่าคอมมิชชั่น, ค่าอาหาร,ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ค่ารักษาพยาบาล

 
Digital Marketing

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดออนไลน์ / Digital Marketing

🔹ลักษณะงาน
1. ดูแลความเรียบร้อย อัพเดทข่าวสารและกิจกรรมในช่องทางออนไลน์ของบริษัท
2. การจัดการเนื้อหาในเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ทั้งหมดของบริษัท
3. รับผิดชอบงานด้านเทคนิคในการสื่อสารข้อมูลภายนอกและภายในหน่วยงาน ติดตามและอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยในการสื่อสารให้กับหน่วยงาน
4. ตรวจหา สืบหา รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯในสื่อต่างๆ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
5. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ทางช่องทางออนไลน์เพื่อวางแผนการดำเนินงานและพัฒนารูปแบบเนื้อหาในการทำงาน
6. ค้นคว้าและพัฒนาเนื้อหาที่ใช้สื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
7. จัดทำสื่อทั้ง ภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการขาย
8. ประสานงาน และจัดทำกิจกรรมภายในบริษัทฯ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

🔹คุณสมบัติ
1. อายุ 23 -25 ปี
2. จบการศึกษาปริญญาตรีด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การออกแบบสมัยใหม่ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนบทความ เนื้อหา เพื่อการสื่อสาร เล่าเรื่อง บรรยาย และโฆษณา
4. สามารถสร้างสื่อนำเสนอที่มีความน่าสนใจ ทั้งภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหวได้
5. มีความรู้ความสนใจในเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
6. มีความรู้ความเข้าใจใน Search Engine Optimize, Facebook advertising, Line Official Account และมีความเข้าใจรูปแบบการใช้งานสื่อรูปแบบอื่นๆใน Online
7. สามารถจัดการ Website ละแก้ปัญหาด้าน Coding พื้นฐานได้
8. สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel, Power Point, E-mail และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
9. สามารถใช้งานโปรแกรมออกแบบพื้นฐาน และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต Online Content
10. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
11. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Digital จะพิจารณาเป็นพิเศษ
12. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานในองค์กร

.

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมทางการตลาด
🔹อายุ 22 – 25 ปี
🔹เพศ ชาย-หญิง
🔹วุฒิการศึกษา ป.ตรี สื่อสารมวลชน, การตลาด, บริหารธุรกิจ , นิเทศศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
🔹มีประสบการณ์ในการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
🔹ขอเป็นคนในพื้นที่สาขาที่เลือก เนื่องจากต้องทำงานประจำสาขา

คุณสมบัติ
มีความรู้ในด้านการประสานงานด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือ การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสินค้า
สามารถวางแผนและประสานงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายได้ ทุกรูปแบบ ทั้งกิจกรรม Online และ On ground
มีความสามารถในด้านการประสานงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนกการตลาดฯ
สามารถเป็นพิธีกร หรือ MC ในกิจกรรมในช่องทาง Online หรือ กิจกรรม On ground ได้
มีความอดทนต่อแรงกดดันในการทำงาน มีวุฒิภาวะ มองโลกในแง่ดี และ สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัทฯได้
พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ พร้อมที่จะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของตนเองอยู่สม่ำเสมอ
ชอบการเดินทาง ไม่มีเงื่อนไขในการออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ สามารถขับรถไปต่างจังหวัดได้

พนักงานบัญชี(1 อัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร:
✅จบปริญญาตรีสาขาบัญชีเท่านั้น

✅มีความละเอียด รอบคอบ และแม่นยำ

✅มีความซื่อสัตย์ สุจริต

✅มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

✅มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาตนอยู่เสมอ

สวัสดิการ :ค่าอาหาร,ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ค่ารักษาพยาบาล

พนักงานแคชเชียร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
✅จบปริญญาตรีสาขาบัญชีเท่านั้น

✅มีความละเอียด รอบคอบ และแม่นยำ

✅มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

✅สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

สวัสดิการ :ค่าอาหาร,ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ค่ารักษาพยาบาล

รายละเอียดงาน
– ล้างรถ เช็ดรถ ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอก
– กวาด-ล้าง ลานล้างรถ
– หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย อายุ 18-35 ปี
– มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี
– มีความรับผิดชอบ
– ขับขี่รถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

สวัสดิการ
✅ ประกันสังคม
✅ ประกันชีวิต
✅ ประกันอุบัติเหตุ
✅ ค่าอาหาร
✅ ชุดฟอร์ม
ติดต่อสอบถามที่เบอร์ 053-999666 ต่อ 603

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (2 อัตรา) 

คุณสมบัติผู้สมัคร
✅ มีใจรักงานด้านบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส 

✅ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

✅ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

✅ มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

สวัสดิการ :ค่าอาหาร,ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ค่ารักษาพยาบาล

โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สหกิจศึกษา และทวิภาคี สายงานกราฟฟิค วิดีโอ งานโปรดักชั่น จำนวน 1 ตำแหน่ง
✅ สวัสดิการ : ค่าเบี้ยเลี้ยง*

โปรดแนบผลงานเบื้องต้น ส่งมาที่แผนกบุคคล อีเมล nakornping.toyota@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.