Category: งานบริการน่ารู้

Read More
Art & Illustration

โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ ได้รับ President’s Award

“เพราะความไว้วางใจ สะท้อนความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่”

โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ ขอขอบคุณทุกๆท่าน ที่ให้ความไว้วางใจในและเดินเคียงข้างกันตลอดมา

ตามปณิธานที่เราตั้งใจ ไม่เพียงแค่มอบการบริการและผลิตภัณฑ์อันดีเยี่ยมให้กับลูกค้า แต่เรายังคอยเสาะหา ช่วยเหลือ ส่งเสริมความเท่าเทียม ความหลากหลายด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และผลักดันระบบนิเวศน์สีเขียว สู่ชุมชนและสังคมตลอดไป

#โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ #โตโยต้า

โตโญต้านครพิงค์เชียงใหม่ ได้รับ President's Award

Read More

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเรา

ปี 2565 นี้ เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Toyota President’s Award และ Best Sales Award จาก โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด
ขอขอบพระคุณ ฝ่ายบริหารการขาย ฝ่ายขาย, ฝ่าย Fleet Sales, ฝ่ายบริหารรถยนต์ใหม่, ฝ่ายธุรการขายฝ่ายเลขานุการ, ฝ่ายทะเบียน, ฝ่ายอุปกรณ์ตกแต่ง, ฝ่ายประกันภัย, ฝ่ายช่างติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่ง, ฝ่ายช่างติดฟิล์ม, ฝ่ายตรวจสอบรถยนต์ใหม่, ฝ่ายบริหารการตลาด, ฝ่ายการตลาดและการสร้างแบรนด์, ฝ่ายบริหารและบริการหลังการจำหน่าย, ฝ่ายธุรการบริการ, ฝ่าย Controller, ฝ่ายช่างเทคนิค, ฝ่ายรับรถ, ฝ่ายอะไหล่, ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์, ฝ่าย Call Center, ฝ่าย ล้างอัด ฉีด,
ฝ่ายบริหารซ่อมตัวถังและสี, ฝ่ายธุรการซ่อมตัวถังและสี, ฝ่าย Controller ตัวถังและสี, ฝ่ายรับรถตัวถังและสี, ฝ่ายช่างถอดประกอบ, ฝ่ายช่างซ่อมตัวถัง, ฝ่ายช่างเตรียมพื้น, ฝ่ายช่างผสมสี, ฝ่ายช่างพ่นสี, ฝ่ายช่างขัดเงา, ฝ่ายช่าง QC, ฝ่ายล้างรถตัวถังและสี, ฝ่าย IT, ฝ่ายบริหารทั่วไป, ฝ่ายGM-วางแผนกลยุทธ์, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน, ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายแคชเชียร์, ฝ่ายร้านกาแฟและทั่วไป รวมถึงแม่บ้านและฝ่ายรักษาความปลอดภัย
และทุกฝ่ายที่มีส่วนสำคัญ จนทำให้เราได้รับรางวัลอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ เราจะยังคงรักษามาตรฐานการทำงาน เพื่อลูกค้าคนสำคัญ เหมือนที่เราทำมาต่อเนื่องตลอด 15 ปี
#โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่