Toyota Hilux Revo Rocco 2018 ถูกวางให้เป็นเวอร์ชั่นตกแต่งพิเศษพร้อมชุดแต่งจากโรงงาน เปิดตัวควบคู่กับ Hilux Revo 2018 โฉมไมเนอร์เชนจ์ใหม่ มีให้เลือกทั้งหมด 5 รุ่นย่อย ทั้งตัวถังแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู และสมาร์ทแค็บ 2 ประตู ประกอบด้วย

  • รุ่นสมาร์ทแค็บ พรีรันเนอร์ 2.8 เกียร์ธรรมดา
  • รุ่นสมาร์ทแค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 เกียร์ธรรมดา
  • รุ่นดับเบิ้ลแค็บ พรีรันเนอร์ 2.8 เกียร์อัตโนมัติ
  • รุ่นดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 เกียร์ธรรมดา
  • รุ่นดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 เกียร์อัตโนมัติ